Dodacie podmienky

 

1.  Podmienky a možnosť platby za tovar  

1.1. Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo prepravnej službe.

1.2. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

2. Dodacie podmienky

2.1. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.

2.2. Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O statuse objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.

2.3. Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

2.4. Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

2.6. Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej republiky.